Sv. Petar Mavimeno: katolička vjera nužna je za spasenje


Iz Rimskog martirologija, 20. veljače:

,,U Damasku, sv. Petar Mavimeno (743. god.). Arapi su kod svog posjeta kada je je bio bolestan ubili jer im je navijestio: ,,Svatko tko ne prihvati kršćansku – katoličku vjeru, osuđen je, kao i Muhamed, vaš lažni prorok““


Primjedbe