Dedemonizacija FSSPX-a – odluka biskupa Planeta za uzor


Dobro je poznato da je povjerenstvo Ecclesia Dei pismom od 27. ožujka obavijestilo biskupe svijeta da je Papa odobrio mjere da bi se osigurala valjanost ženidbi koje se sklapaju pred svećenicima Svećeničkog bratstva sv. Pija X.

Preuzvišeni gospodin Alain Planet, biskup Carcassonnea (Francuska), putem uredbe koja će uskoro biti objavljena daje najvelikodušnije tumačenje značenja ovog pisma i proviđa neograničena ovlaštenja za sve svećenike Svećeničkog bratstva sv. Pija X. po cijelom području svoje biskupije da predvode obred ženidbe u svim kapelama Bratstva. Ženidbe koje će se pred njima sklopiti bit će zapisane u maticu biskupijskog ordinarijata.

Nadalje, ako će ovi svećenici trebati predvoditi obred ženidbe u župnim crkvama, župnici su pozvani da delegiraju svoje redovne ovlasti za primanje ženidbene privole kao što bi to učinili u slučaju svakog katoličkog svećenika.


Izvor: http://rorate-caeli.blogspot.com/2017/04/the-un-demonization-of-sspx-exemplary.html

Primjedbe