Svjetska molitvena osmina


Svjetska molitvena osmina za sjedinjenje svih kršćana u Katoličkoj Crkvi i za obraćenje nevjernika

Danas započinje molitvena osmina (18. - 25. siječnja) koja je pokrenuta prije nešto više od sto godina – o čemu detaljnije govori gornji izvadak iz molitvenika Kruh nebeski (1941.). Crkva je uvijek čuvala od Boga objavljeni nauk da se krivovjernici i raskolnici – oni koji ne pripadaju Kristovoj Crkvi, trebaju u nju vratiti jer izvan nje nema spasenja. Na tu je nakanu Crkva neprestano molila sve do Drugoga vatikanskoga sabora i pomutnje koju je uveo ekumenizam, gdje se promiče zabluda da nije nužno obraćenje na katoličku vjeru i da se krivovjernici i raskolnici mogu spasiti u svojim zabludama. U tom smislu se po modernim crkvama nerijetko promiču sablažnjive, krivovjerničke ekumenske poruke i održavaju zajedničke molitve i bogoslužja s onima koji su se odcijepili od Kristove Crkve.

A mi molimo onako kako je to Crkva uvijek činila – da se krivovjernici obrate i da se u samoj Crkvi suzbiju i osude modernistička krivovjerja koja po njoj haraju već pola stoljeća!

Primjedbe