Je li dopušteno prisustvovati koncertu koji se održava u katoličkoj crkvi?Odgovor na to pitanje katoliku koji razumije za što je crkva blagoslovljena ili posvećena odmah je jasan: ,,Pod imenom crkve razumijeva se sveta zgrada namijenjena službi Božjoj napose za to, da bude na uporabu svima vjernim kršćanima za izvršavanje javnog bogoslužja." (kan. 1161 Zakonika iz 1917.).

Upravo na to mislio je naš Gospodin kada je rekao: ,,Kuća moja neka se zove kuća molitve (Mt 21,13). Ona je sveta i mora se odvojiti od svake svjetovne upotrebe, poput osobnog profita ili probitka da ne bi postala ,,špilja razbojnička. Posljedice toga mogu se izvući iz kanona 1178 Zakonika iz 1917. koji kaže: ,,daleko treba da su od njih trgovine i sajmovi, pa imali oni i pobožnu svrhu“. Kanon 1220, §1 novoga Zakonika iz 1983. govori isto.

Pitanje je stoga oduzima li crkvi izvedba glazbe koja nije za liturgiju njezinu svetost. Odgovor daje kanon 1264, §1 Zakonika iz 1917., koji samo obnavlja odluku Tridentskog sabora, ali koji, nažalost, nije zadržan u Zakoniku iz 1983.: ,,Glazbene su izvedbe, kod kojih bilo pri sviranju orgulja i drugih glazbala bilo pri pjevanju dolazi tako nešto, što zvuči razuzdano i prosto, u crkvama bezuvjetno zabranjene.

Da bismo to bolje razumjeli, mora se napraviti jasna razlika između različitih vrsta glazbe. Kao prvo, postoji sveta glazba koja se izvodi u svetoj liturgiji kod koje je na prvom mjestu gregorijanski koral, ali također u nekim prilikama polifona glazba u tradiciji nekih skladatelja poput Palestrine. Kao drugo, postoji vjerska glazba koja nije komponirana za liturgiju niti se u njoj izvodi, ali koja ima svrhu uzdići dušu razmatranju božanskih istina. Na kraju, postoji svjetovna glazba koja nema nikakve veze s religijom.

Jasno je da je izvedba svete glazbe moguća unutar katoličkih crkava, pa čak i izvan liturgije. Smjernice Svete kongregacije za obrede 3. rujna 1958. također navode da je dopušteno izvoditi vjersku glazbu u crkvama izvan liturgije pod određenim uvjetima:

Vjerska glazba... koja teži izraziti i potaknuti pobožne i vjerske osjećaje... treba se veoma cijeniti i prikladno promicati zbog svojih očitih dobrobiti za vjeru. [Takva vrsta] vjerske glazbe ne može se izvoditi u liturgijskim ili drugim svetim funkcijama jer ona zapravo pripada u koncertne dvorane ili kazališta, a ne u crkve posvećene bogoštovlju. Gdje nema dostupnog gledališta ili dvorane, koncert vjerske glazbe može se održati u crkvi, ako se očekuje da će takav koncert biti na duhovnu korist vjernika.“ (citirano u: Matters Liturgical, 49. str.)

Takva religijska glazba uključivala bi pjevanje himana ili poznatih Misa i oratorija baroknoga razdoblja.

Jasno, to pretpostavlja da se poduzmu mjere predostrožnosti da se izbjegne nepoštovanje, poput uklanjanja Presvetoga Sakramenta i zabrane pljeskanja. Međutim, rijetko će se raditi o koncertu posve vjerske glazbe s takvim duhovnim ciljem na umu, a još manje o slučaju da ne postoji dostupno drugo prikladno mjesto.
Nadalje, jasno je da nije dopušteno izvoditi ili prisustvovati koncertu svjetovne glazbe u katoličkoj crkvi. To bi uključivalo svaku glazbu napisanu u stilu iz romantičkoga razdoblja pa do današnjih dana i svu popularnu i modernu glazbu poput narodne ili ,,duhovne“ nekatoličke glazbe. Koristiti posvećenu ili blagoslovljenu crkvu kao koncertnu dvoranu za takvu glazbu, bez poštivanja njezine svetosti, bi sigurno bilo oduzimanje časti i slave koju dugujemo svemogućemu Bogu. To je, nažalost, ono što se sada događa i katolici moraju odbiti nastupati na takvim koncertima ili ih posjećivati. Nema opravdanja da kažemo da su Novus ordo crkve obeščašćene sekularnom glazbom u samoj liturgiji, kao da bi to što je jedna osoba obeščastila crkvu opravdalo da i druga to isto učini. Jasno je da se te zabrane ne odnose na protestantske crkve koje nisu ni na koji način svete, ako onaj koji prisustvuje koncertu ne prisustvuje u isto vrijeme nekoj vjerskoj ceremoniji. (usp. kanon 1258 Zakonika iz 1917.).

o. Peter R. Scott, FSSPX

Izvor: http://archives.sspx.org/Catholic_FAQs/catholic_faqs__traditional.htm#concertsinchurch

Primjedbe