Zašto moram trpjeti? (XV.)Petnaesti razlog: Predodređenje za uzvišeni stupanj slave u Nebu


Petnaesti i posljednji razlog zašto morate trpjeti možda je ovaj: Bog, koji vas ljubi ljubavlju koja nadilazi svako shvaćanje, možda vas je predodredio za uživanje iznimno visokog stupnja slave u Nebu za cijelu vječnost.

Ako vas opterećuju teški križevi i bolne nedaće usprkos činjenici da već dugo nastojite voditi život bez grijeha i ljubiti Boga iznad svega, to je vrlo vjerojatno stoga što božanska dobrota ima predivne planove za vašu vječnost.

Kao što se sunce, mjesec i zvijezde razlikuju u veličini i sjaju, tako se i sveci u Nebu razlikuju u veličanstvu svoje slave. Naš božanski Spasitelj nas uvjerava da na dan Posljednjeg suda svaki čovjek prima primjerenu naknadu za dobro ili zlo i da u kući Njegova Oca, odnosno na Nebu, postoje mnogi stanovi. Slava i sreća na Nebu koje će biti dodijeljene izabranima bit će različite, kako prema vrsti, tako prema stupnju. Bez sumnje, postoje mnogi sveci koji posjeduju najniže stupnjeve, poput beba koje su umrle nakon krštenja prije negoli su dostigle upotrebu razuma, zatim pogani i dugogodišnji grešnici koji su se obratili tek prije smrti, ali postoje i mnogi koji će biti okrunjeni slavom i čašću koja je tako ogromna da će biti u razini najuzvišenijih anđeoskih zborova.

Neki možda još i više. To znamo da je slučaj s Blaženom Djevicom Marijom, čija slava daleko nadilazi onu svih anđela i svetaca.

Dakle, zar ne može tako biti i s vama koji čitate ove retke, možda ste i vi jedni od onih koga je Božja dobrota predodredila za najviša mjesta u Nebu? Ako je to slučaj – a nema razloga zašto ne bi bio – onda znate da možete zauzeti mjesto koje vam je namijenjeno samo ako ste u trenutku svoje smrti dostigli stupanj svetosti koji je odgovarajući određenom stupnju slave koja vam je namijenjena.

To nas potiče da postavimo jedno pitanje: kojim ćete sredstvima uspjeti dostići stupanj uzvišene svetosti koja će vas opunomoćiti da primite takvu slavu? Život obične dobrote, primanje sakramenata, moleći svoje dnevne molitve neće biti dovoljan. Kao što je osvajanje visoke i strme planine daleko teže od penjanja na brdo s blagim padinama i zahtjeva velike i ustrajne napore, tako je i s dostizanjem svetosti koje se traži od onih koji su predodređeni za više razine Neba. Samo najhrabriji napori ustrajno do smrti omogućit će duši da dostigne vrhunac planine kršćanske savršenosti.

Dakle, možda za taj naporan posao nemate ni snage, a možda ni želje. Zato da ste prepušteni svojoj inicijativi, vi ne biste došli ni blizu svetosti koju Bog želi da dostignete. To bi značilo potpuni neuspjeh u vašem nastojanju da osvojite prijestolje i krunu slave koji su vam pripremljeni na Nebu.

Ali na sreću Bog nije spreman gledati kako propuštate ono što vam je On tako velikodušno pripremio, čak i ako ste tako žalosno slijepi u vezi onoga što je u vašem najboljem interesu tako da vam nije bitno hoćete li to osvojiti ili ne. Stoga On uzima posvećenje vaše duše u svoje ruke. Laganim pritiskom, a opet bez prisile za vašu volju, On čini da radite ono za što nemate ni hrabrosti ni želje da sami od sebe poduzmete. Možete naslutiti koja sredstva će koristiti. Križeve! Patnju, nedaće, nevolje, kušnje, drugim riječima, trpljenje svake vrste, koje će slijediti jedno iza drugoga u naizgled beskrajnom slijedu.

Evo objašnjenja tajne koja vam je već dugo zagonetka. Ono objašnjava polaganu i tešku bolest koja vas je bacila u krevet trpljenja ove mnoge mjesece ili godine i koja će vas možda još držati tamo i do kraja Vašega života. Ono objašnjava ta okrutna razočaranja, to strašno siromaštvo, ta teška poniženja, te okrutne progone, koje vam dolaze ne samo od Vaših neprijatelja, nego možda i od Vaše rodbine, prijatelja i nadređenih. To nadalje objašnjava ta bolna unutarnja iskušenja koja je često teže podnositi od tjelesnih patnji – te ustrajne i nasilne kušnje protiv vjere ili ufanja ili ljubavi ili neke druge kreposti, tu suhoću, odbojnost prema molitvi, sakramentima i duhovnim stvarima općenito, a konačno, i najteže od svega, tu usamljenost duha zbog koje Vam se često čini da Vas je Bog odbacio i da Vas je već osudio kao prokletoga na paklene muke. Ako razmotrite vaše bolno stanje u svjetlu vjere, otkrit ćete u svoj toj prividnoj okrutnosti od ruku Božjih najuvjerljiviji dokaz Njegove nježne ljubavi prema Vama. On Vas priprema da postanete vrijedan posjednik prijestolja divne slave koju je On tako velikodušno pripremio za Vas u svome Kraljevstvu.

Vi znate da se loza mora svake godine obrezivati ako želite da donese obilje divnih plodova, dijamant mora proći polagan i težak proces brušenja i poliranja ako želite da bude užitak za oko u svojem najvišem stupnju sjaja, a da zlato treba podvrći djelovanju intenzivne vatre ako ga želite osloboditi od svih nečistoća i ako ga želite učiniti savršeno čistim. Tako i Vaša duša mora proći proces, možemo se tako izraziti, obrezivanja, poliranja, rafiniranja, tako da može biti vrijedna mjesta među najuzvišenijim zborovima anđela i svetaca.

Da bismo još jasnije objasnili tu važnu stvar, prikažimo to brojevima. Recimo da biste postigli stupanj slave koji vam je namijenjen, morate postići jedan milijun bodova zasluge. Da to ovisi samo o vašim vlastitim naporima, možda ne biste uspjeli zaslužiti više od pola tih bodova, a postignuće Vaše krune bilo bi Vam posve izvan dosega. Nešto je prijeko potrebno da bi Vam nadoknadilo taj nedostatak. A što to može biti? Samo jedna stvar – trpljenje. Morate postići balans potrebnih zasluga radosno noseći križ koji vam Bog stavlja na ramena u tu svrhu.

Ili ovako: slava koja Vam je namijenjena odgovara nekoliko milijuna bodova zasluga. U tom slučaju ne biste mogli prikupiti potrebnu količinu čak i da ste prakticirali samoodricanje, poniznost, ljubav i sve druge kršćanske kreposti u junačkom stupnju. Drugi puta kada vam Bog dolazi u pomoć, On vas podvrgava iskušenjima patnji u takvoj mjeri kako samo On zna da Vam je potrebno da biste osigurali svoje uzvišeno mjesto u Nebu. Ta istina je jasno oslikana u životima svetaca, koji su nesumnjivo pretrpjeli ovdje na zemlji to više što su više trebali biti poslije uzdignuti u slavi. Kada gledate stvari u tom svjetlu, zar ne otkrivate novo i dublje značenje ovih riječi iz Svetog pisma: „Jer koga ljubi Gospodin, onoga pokara, a bije svakoga sina, kojega prima“ (Heb 12,6)?

Kakvu ćete divnu radost i sreću osjetiti za cijelu vječnost ako uspijete usavršiti istinu o trpljenju koja je ovdje objašnjena te se u svim svojim nedaćama s ljubavlju uvijek prepustite blaženoj volji onoga koji je odredio takvu divnu slavu za Vas u životu koji će doći. Umjesto da gledate na patnju kao na prokletstvo i kaznu i umjesto mrmljanja protiv božanske providnosti, radije pokušajte zaželiti dobrodošlicu svojim kušnjama, veselite se u njima i žarko zahvaljujte Bogu što vam je dao tako nepogrešivo jamstvo svoje najnježnije ljubavi. Ako usavršite istinu o pravoj naravi i svrsi trpljenja, uskoro ćete o njima razmišljati poput svetaca i umjesto molitve da Vas se oslobodi od njega Vi ćete, prema njihovom primjeru, čak moliti za još više: „Gosopodine, ne da umrem, već da trpim“, bila je hrabra molitva sv. Terezije.

Dan iz vječnosti

Prije negoli zaključim, dopustite mi da vas zamolim da se transportirate u duhu u Nebo, to kraljevstvo neusporedive slave gdje će Bog kraljevati zauvijek, okružen bezbrojnim legijama sjajnih anđeoskih duhova i milijunima i milijunima radosnih svetaca. Ti posljednji, koji su na zemlji imali zdrav osjećaj da su živjeli po vjeri, koji su prezirali svjetovne stvari radi postizanja života vječnoga, koji su vodili cijeloga života rat protiv svojih zlih sklonosti i neobuzdanih strasti da bi pružili Bogu savršenu službu ljubavi i koji su radosno prigrlili trpljenje kome su bili podvrgnuti – ti će se sada za cijelu vječnost radovati u neometanom posjedovanju slave, mira i radosti koje nijedan ljudski um ne može shvatiti niti izmjeriti. Oh, kako su oni sada blaženi u tako sigurnom uživanju u onome čemu su se nadali i za što su radili na zemlji s takvim jasnim povjerenjem i sigurnošću u Božje pouzdano obećanje! Uvijek i zauvijek će iskusiti istinu riječi sv. Pavla: „Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube“ (1 Kor 2,9). Zaista: „trpljenja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi, koja će se objaviti na nama“ (Rim 8,18).

Primjedbe