Motuproprij pape Franje o ukinuću Povjerenstva Ecclesia DeiViše od 30 godina Papinsko povjerenstvo Ecclesia Dei, utemeljeno motuproprijem Ecclesia Dei adflicta od 2. srpnja 1988., izvršavalo je s iskrenom pomnjom i s hvalevrijednom revnošću zadatak suradnje s biskupima i dikasterijima Rimske kurije da bi se olakšalo puno crkveno zajedništvo svećenika, bogoslova, redovničkih zajednica ili osoba povezanih s Bratstvom kojega je osnovao mons. Marcel Lefebvre, koji su željeli ostati ujedinjeni s Petrovim nasljednikom u Katoličkoj Crkvi, zadržavajući vlastite duhovne i liturgijske tradicije. (1)

Na taj način ono je moglo izvršavati vlastite ovlasti i kompetencije u ime Svete Stolice o tim zajednicama i družbama sve dok se nije providjelo drukčije. (2)

Susljedno, na osnovi motuproprija Summorum Pontificum od 7. srpnja 2007. Papinsko povjerenstvo je proširilo autoritet Svete Stolice na one redovničke ustanove i zajednice koje su prionule uz izvanredni oblik rimskoga obreda i koje su preuzele prethodne tradicije redovničkoga života, nadgledajući ispunjavanje i primjenu utvrđenih odredbi. (3)

Dvije godine kasnije moj duboko poštovani prethodnik Benedikt XVI. je s motuproprijem Ecclesiae unitatem od 2. srpnja 2009. reorganizirao strukturu Papinskoga povjerenstva kako bi ga učinio prikladnijim za novu situaciju stvorenu dokidanjem izopćenja s četvorice biskupa posvećenih bez papinskoga ovlaštenja. A osim toga, smatrajući da su nakon takvoga čina milosti pitanja kojima se bavilo to isto Papinsko povjerenstvo pretežno doktrinarne naravi, on ga je organski povezao s Kongregacijom za nauk vjere, ostavljajući ipak početne ciljeve, ali mijenjajući njegov ustroj. (4)

Sada, pošto je Feria quarta Kongregacije za nauk vjere 15. studenoga 2017. sastavila zahtjev da dijalog između Svete Stolice i Svećeničkoga bratstva svetoga Pija X. izravno vodi spomenuta Kongregacija, budući da su pitanja o kojima se raspravlja doktrinarnoga karaktera, na taj sam zahtjev dao odobrenje in Audientia (u prisutnosti) Prefekta idućeg 24. i taj prijedlog je službeno potvrđen na plenarnom zasjedanju iste Kongregacije koja se održala od 23. do 26. siječnja 2018. Tako sam nakon obimnog razmatranja došao do sljedeće odluke.

Razmatrajući o danas promijenjenim uvjetima koji su naveli svetog papu Ivana Pavla II. na utemeljenje Papinskoga povjerenstva Ecclesia Dei;
- utvrđujući da su redovničke ustanove i zajednice koje se služe obično izvanrednim oblikom pronašle danas vlastitu stabilnost u brojnosti i u životu;
- napominjući da su ciljevi i pitanja koje je razmatralo Papinsko povjerenstvo Ecclesia Dei pretežno dokrinarnog reda;
- želeći da ti ciljevi postaju sve više očevidnima u svijestima crkvenih zajednica,
ovim apostolskim pismom 'Motu proprio data',

- odlučujem:

1. Ukida se Papinsko povjerenstvo Ecclesia Dei, utemeljeno 2. srpnja 1988. motuproprijem Ecclesia Dei adflicta.

2. Zadaće ovoga Povjerenstva doslovno su u potpunosti dodijeljene Kongregaciji za nauk vjere, u krilu koje će se osnovati posebni odjel zadužen da nastavi djelo nadziranja, promicanja i zaštite koje je do sada provodilo ukinuto Papinsko povjerenstvo Ecclesia Dei.

3. Proračun Papinskoga povjerenstva ulazi u redovno računovodstvo spomenute Kongregacije.

Određujem još uz to da ovaj Motuproprij, kojega se mora poštivati nasuprot svemu što je protivno, ako to valja posebno spomenuti, bude promulgiran objavom u dnevniku L'Osservatore Romano koji izlazi 19. siječnja 2019., stupajući na snagu odmah i da zatim  bude umetnut u službeni zbornik Svete Stolice, Acta Apostolicae Sedis.

Dano u Rimu, u sv. Petru, 17. siječnja 2019. godine, VI. Našega Pontifikata.

Franjo
____________________

1 Cf. Joannes Paulus PP. II, Litterae Apostolicae ‘Motu proprio datae’, Ecclesia Dei adflicta’, 2 Iulii 1988, AAS, LXXX (1988), 12 (15 Nov. 1988), 1495-1498, 6a.
2 Cf. Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, 18 Oct. 1988, AAS, LXXXII (1990), 5 (3 Maii 1990), 533-534, 6.
3 Cf. Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae ‘Motu proprio datae’, Summorum Pontificum, 7 Iulii 2007, AAS, XCIX (2007), 9 (7 Sept. 2007), 777-781, 12.
4 Cf. Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae ‘Motu proprio datae’, Ecclesiae unitatem, 2 Iulii 2009, AAS, CI (2009), 8 (7 Aug. 2009), 710-711, 5


Primjedbe