Crkva časti sedam biskupa koji su umrli kao mučenici od ruku komunista u RumunjskojRimska uredba od 19. ožujka 2019. o mučeništvu sedam rumunjskih biskupa pod komunističkim režimom prilika je da se osvijetle progoni koje je podnijela Katolička Crkva u Rumunjskoj.

Između 1948. i 1989. Grkokatolička Crkva u Rumunjskoj prisilno je pripojena Pravoslavnoj crkvi te je službeno prestala postojati. To je stavilo njezine vjernike pred zid, prisiljavajući ih da biraju između priključenja pravoslavnome raskolu u njegovom kompromisu s komunizmom ili da ostanu katolici i izlože se opasnosti zatvora ili čak smrti. Rumunjski katolici koji su ostali vjerni Crkvi, mogu to zahvaliti svojim pastirima koji se nisu strašili ničega da bi sačuvali svoje stado u vjeri.

Takav je bio slučaj sa sedam biskupa za koje je Sveti Otac izjavio u uredbi od 19. ožujka 2019. da su bili ubijeni ,,iz mržnje prema vjeri”: Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tito Livio Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu i Iuliu Hossu. Svi su oni završili u zatvorima ili koncentracijskim kampovima sve dok nisu skončali život zbog izolacije, hladnoće, gladi, bolesti ili prisilnoga rada.

Jednoga od njih, biskupa Iulija Hossu de Gherlu, imenovao je papa Pavao VI. kardinalom in pectore. Njegovo ime otkriveno je tek tri godine nakon njegove smrti 1970. Rumunjska Grkokatolička Crkva danas ima samo 200,000 vjernika, u usporedbi s 1,5 milijuna iz 1948.


Primjedbe