Od Efeza do Fatime


Može li se Crkva koja dahće u gorkom ratu s drevnim hereticima usporediti s Crkvom koja se bori sa zabludama masonerije danas?

Arijanizam je otvoreno nijekao Kristovo božanstvo, dok je nestorijanizam nijekao jedinstvo dviju naravi u Kristovoj osobi, potvrđujući samo lijepu duhovnu zajednicu između Krista, sina Marijina i Riječi Božje, na taj način posredno niječući Kristovo božanstvo.

U Efezu 431. godine oci su, kao odraz Svetoga pisma i Tradicije, proglasili da je Marija Majka Božja. Ova nebiblijska formula, koju je uredio katolički autoritet, bila je jedinstveno sredstvo za očuvanje biblijske istine o Kristu, jedinstva Njegove božanske osobe koja je postala čovjekom uzimajući na sebe pravu ljudsku narav iz utrobe Marije, njegove bogonoseće Majke.

Na Efezu je sveti Ćiril uzviknuo: „Zdravo, Majko Božja! O Marijo!... Žezlo pravovjerja, neuništivi hrame, Majko i Djevice, preko koje je došao Onaj koji dolazi blagoslovljen u ime Gospodnje! Pozdravljamo Tebe koja si u svojoj djevičanskoj utrobi obuhvatila onoga koji je neizmjeran, nedokučiv! Tebe, po kojoj je Presveto Trojstvo čašćeno i slavljeno... a demoni su protjerani da uzmaknu. Tebe, po kojoj je palo stvorenje uzdignuto do neba; Tebe, po kojoj je cijeli svijet, satrven pod jarmom idolopoklonstva, doveden do svjetla istine!

Tijekom bitke s nestorijanizmom riječ Theotokos („Majka Božja”) postala je ključna točka sukoba, sadržavajući u sebi sve teološke ideje potrebne za ispravnu vjeru u Krista. Sukob je izbio kada je jedan od Nestorijevih svećenika iz propovjedaonice izjavio da vjernici ne bi trebali zvati Mariju „Majkom Božjom“. Nestorije je suptilno izjavio: „Kao što vaza sadrži cvijeće, Krist čovjek sadrži Boga. Častim vazu zbog njenog sadržaja
.

Da bi se suprotstavili argumentima heretika, pravovjerni su se oci usredotočili u svom nauku na istinsko razumijevanje Marije kao Bogorodice (Dei Genitrix). U toj je riječi bila sadržana istina dviju naravi: jer "Majka" upućuje na djelo majčinstva dajući ljudsku narav božanskoj osobi, a "Božja" upućuje na postojeću božansku osobu koja uzima na sebe ljudsku narav. U isto vrijeme Theotokos („Majka Božja”) isključuje bogohulnu monstruoznost dviju osoba u jednom tijelu, potvrđujući jedinstvo dviju naravi u jednoj osobi. Jednostavnom intuicijom čovjek 
može lako shvatiti uzvišeni misterij koji nijedno lukavstvo krivovjerja ne može poništiti.

U proteklih 300 godina masonerija je učinila Katoličkoj Crkvi koliko god je mogla sve ono što su stari heretici učinili Kristu, želeći je učiniti samo ljudskom institucijom bez božanskih moći. Na taj način, rastavljajući je od božanske pomoći, mogli bi je nadvladati. Ali u Fatimi je Gospa od Krunice zatražila svakodnevnu molitvu Krunice, to jest neprestano ponavljanje dogmatskog izraza: „Sveta Marijo Majko Božja“. Trijumfirajući u Efezu, Crkva će ponovno trijumfirati kroz Fatimu. Ave Maria!


Izvor:    https://fsspx.news/en/news-events/news/ephesus-fatima-48248

Primjedbe