Propovijed za razdoblje epidemije


U subotu, 10. ožujka 2020., u crkvi Saint-Nicolas du Chardonnet u Parizu služena je Misa za razdoblje epidemije.

U svojoj propovijedi naglasio je p. Denis Puga potrebu da se okrenemo prema Gospodinu, posebno u vrijeme epidemije. Nije sada vrijeme da ispraznimo spremnike za blagoslovljenu vodu, da zatvorimo crkve ili da vjernicima uskratimo pričest ili sakramente za bolesne. Naprotiv, epidemija je kao i druge javne nevolje prilika da činimo pokoru i obnovimo duh vjere.

Bog kažnjava oholo čovječanstvo i kažnjava grešnike koji govore da mogu bez njega, posebno u vrijeme otpadništva javnih vlasti i promicanja zakona protivnih naravnom i božanskom poretku. Činimo pokoru, obratimo se Bogu i vršimo djela ljubavi prema svim ljudima primjenjujući nadnaravna sredstva i zagovor svetaca.

Bog je dobar. On ne želi smrti grešnika, nego da se obrati i živi.

Izvor: https://fsspx.news/en/news-events/news/sermon-times-epidemics-56177

Primjedbe