Smeđi škapular, pakao i potpuni oprost


Malo smeđe platno, često prljavo i rastrgano, nošeno preko nečijega ramena, jedan je od najbogatijih sakramentala u posjedu Katoličke Crkve. Zove se smeđi škapular i mala je imitacija škapulara karmelićanskoga reda. Ova redovnička zajednica ima svoje duhovno podrijetlo u proroku Iliji. Ilijin dom bio je brdo Karmel, mjesto njegovoga utočišta od Izabele te kazalište njegove pobjede nad Baalovim svećenicima (2 Kr 18). Dugo nakon njegove smrti na svetom mjestu utemeljen je karmelićanski red.

Tijekom križarskih ratova srednjega vijeka ti su sveti pustinjaci impresionirali kršćanske vitezove, dok je sveti Šimun Stock, poglavar reda koji je na planini Karmel provodio pustinjački život, osnovao mnoge samostane u Europi i imao veliki uspjeh u propovijedanju. Pobuđena ljubomora drugih europskih zajednica natjerala ga je da se utekne Gospi, a Njezino rješenje bilo je promijeniti habit njegovoga reda, dajući mu smeđi škapular ovim riječima: „Primi moj ljubljeni sine, ovaj habit; tko god umre odjeven u ovo neće trpjeti vječni oganj.

Želeći da pripadnu Marijinoj obitelji i sigurni u Njezino obećanje da će ih spasiti od vatri pakla, katolici svih položaja i narodnosti nosili su smeđi škapular. Njegovo odvažno obećanje najjasniji je znak da je on od Majke Božje – ,,nikada se nije čulo da si ikoga zapustila, koji se Tebi u zaštitu utekao
. Na taj način katolik obučen u škapular postaje član Bratovštine svetoga škapulara i pripada Marijinoj obitelji te je povezan s karmelićanskim redom. Dakle, karmelićanski red nazvan je ,,Gospinom obitelji, kao produžetak njezinih obiteljskih veza.

Budući da je ,,potvrđen 
brojnijim čudesima od bilo koje druge pobožnosti, Crkva ga je obogatila mnogim oprostima kako bi ohrabrila katolike na njegovu upotrebu. Crkva smjera tome da nošenje škapulara ne bude samo pobožnost da se postigne spasenje u posljednjem trenutku, već da se ulije u sebe Marijin duh, kreposti Njezina služenja i nasljedovanja Krista. I baš kao što je Marija odjenula (tijelom) svoga prvorođenoga Sina, tako želi majčinskom ljubavlju odjenuti svu svoju djecu. Oni koji žive po Njezinoj majčinskoj ljubavi neće biti odbačeni od njihovoga nebeskoga Oca, a one koji nadmašuju druge u Njenoj ljubavi i službi, Krist će jedinstveno nagraditi.

Vjernike nositelje škapulara mora propisno upisati svećenik i oni mogu zadobiti potpuni oprost tako što će pohoditi crkvu i tamo izmoliti svetu Krunicu ili tako što će Krunicu izmoliti s ostalim članovima Bratovštine na sljedeće blagdane: sv. Šimun Stock (16. svibnja), Gospa Karmelska (16. srpnja), sv. Ilija (20. srpnja), Sveta Terezija iz Lisieuxa (3. listopada), sv. Terezija Avilska (15. listopada), svi karmelićanski sveci (14. studenoga), sv. Ivan od Križa (24. studenoga).

Izvor: https://fsspx.news/en/news-events/news/brown-scapular-hell-and-plenary-indulgence-49292

Primjedbe