Milost božanskoga majčinstva

 

„Kristovo čovještvo, iz činjenice da je sjedinjeno s božanstvom; stvoreno blaženstvo iz činjenice da je uživanje Boga; i Blažena Djevica iz činjenice da je ona Majka Božja; sve to ima određeno beskrajno dostojanstvo od beskonačnoga dobra, a to je Bog.  I iz toga razloga ne može biti ništa bolje od toga; kao što ne može biti ništa bolje od Boga.” (Summa Theologiæ, I, q.25, a.6, ad. 4)

Upravo ovim snažnim riječima sveti Toma Akvinski daje nam shvaćanje veličine milosti božanskoga majčinstva. U ovomu članku iz Summa Theologiæ postavlja pitanje: Može li Bog učiniti nešto bolje od onoga što čini? A on odgovara: da, jer je Božja moć beskonačna.

Ali on čini iznimku za tri elementa stvaranja: čovještvo Isusa Krista, blaženo gledanje svetaca na nebu i Blaženu Djevicu Mariju.

Papinsko učiteljstvo daje nam isti nauk: „Dostojanstvo Majke Božje toliko je uzvišeno da ništa stvoreno ne može biti iznad njega”, Lav XIII., Quamquam pluries.

Ili nadalje: „časna Majka Božja od čitave se vječnosti na skriveni način pridružila Isusu Kristu u jednoj te istoj odredbi o predodređenju“, Pio XII., Munificentissimus Deus.

Imamo ove riječi istoga pape: „Stoga se ne može sumnjati da je presveta Marija daleko iznad svih ostalih stvorenja u dostojanstvu i nakon njezinoga Sina posjeduje primat nad svime”, Ad caeli reginam.

Razum otkriva temelje ovoga čudesnoga uzvišenja

Božansko majčinstvo izravno je usmjereno (prilagođeno) Utjelovljenju iz kojega proizlaze sve milosti, sve karizme, sve službe.

Postajući čovjekom, Bog ne samo da uzima ljudsku narav, nego uzima i ljudsko majčinstvo: On mu daje nadnaravno i božansko bivstvo po milosti koju ulijeva u Marijinu raspoloživost kako bi ju uzdigao k sebi i k onomu koji postaje njezin Sin.

Pravi učinak ove milosti u Mariji jest mogućnost da sjedini cijelo svoje biće s „plodom svoje utrobe”, što je čini majkom i „suradnicom” u poslanju njezina Sina.

Stoga, milost prikladna božanskomu majčinstvu je odnos Marije prema osobi Riječi, odnos koji je upisan u njezino biće popraćen znanjem i ljubavi. Ona djeluje na neki način kao Marijin ulazak u red božanskih osoba.

Djevica Marija neraskidivo je povezana s Utjelovljenjem

Marija je stoga od svih stvorenih bića jedina, nakon Kristova čovještva, ali i s njim, koja dopire do božanske osobe kao takve. Ista milost koja je uzdigla Kristovo čovještvo do hipostatskoga sjedinjenja uzdiže Mariju do božanskoga majčinstva. Oboje proizlaze od istoga dara.

Među svom stvorenom stvarnošću, samo ljudska narav Krista i Marijino majčinstvo intrinzično su i izravno usmjereni hipostatskom sjedinjenju i sačinjavaju njihov pravilan odnos prema Bogu.

Kao što je rekao sv. Anzelmo: „Zasigurno je bilo prikladno da Djevica bude urešena čistoćom od koje se veća ne može zamisliti, osim one Božje. Nju kojoj je Bog Otac htio dati Sina Jedinorođenca, Onoga koga je iz svoga vlastitoga srca rodio kao jednakoga samomu Sebi, da Ga ljubi kao samoga Sebe i da svoga Sina jedinca dade na takav način da bude jedan te isti Sin zajednički i Djevici i Bogu Ocu; ovu Djevicu koju je sam Sin izabrao da u biti postane Njegova majka; ova Djevica od koje je Duh Sveti htio začeti Onoga od koga je i sam proizašao”, De conceptu virginali.

Izvor: fsspx.news

Primjedbe