Liturgijske i teološke knjige u PDF formatuPredstavljamo našu digitalnu knjižnicu u kojoj ćemo objavljivati teološke i liturgijske naslove koji još nisu dostupni u elektroničkom formatu. Lista će se redovito aktualizirati. U nastavku slijedi popis dostupnih naslova.

Božje dijete (molitvenik za djecu)

Lekcionar – poslanice i evanđelja za tradicionalni rimski obred

Mali božanski oficij

Priručni obrednik (dodatak) za Đakovačku biskupiju

Vlastita slavlja Bosansko-srijemske biskupije

Vlastita slavlja Zagrebačke nadbiskupije

Primjedbe

Objavi komentar