Postovi

Progon katolika u Kini se pojačava

J. M. Lemius: Katekizam o modernizmu (II.)

Istraživanja uistinu pokazuju da su kršćani Male Azije i Tracije bili žrtve genocida turskih muslimana