Postovi

Bog je sve stvorio za vas

Kostarikanski biskupi zabranjuju tradicionalnu Misu