Je li pravi papa Franjo ili Benedikt? (III.)


Posljednji nastavak nakon prvoga i drugoga dijela...

Okrenimo se sada kontroverzi oko izbora Jorgea Bergoglija.

Franjin izbor

Osim pitanja koja se odnose na valjanost ostavke pape Benedikta, dodaju se i tvrdnje o zavjeri da bi se istisnulo Benedikta i izabralo kardinala Jorgea Bergoglija (papu Franju). Zavjeru je prvi iznio na svjetlo dana dr. Austen Ivereigh u svojoj knjizi Veliki reformator. Nakon što je knjiga objavljena, belgijski kardinal Godfried Danneels javno je priznao da je bio dio tzv. tajne "klerikalne mafije" (santgalenska skupina), koja se zavjerila da istisne iz utrke Benedikta i izabere Bergoglija. [26]

Prema zakonima za izbor pape koje je ustanovio Ivan Pavao II., a koji su bili primjenjivi u vrijeme Bergogliovog izbora, svaki tajni pakt ili sporazum koji bi obvezivao kardinale da na određeni način glasaju na izborima za papu nosi sa sobom izopćenje latae sententiae (unaprijed izrečeno) za sve one koji su sudjelovali u zavjeri, a sami nisu bili izabrani. [27] Ipak, ova ekskomunikacija ne bi poništila izbor, budući da zakon koji je stoljećima bio na snazi glasi da ,,nijedan kardinal izbornik ne može biti isključen iz aktivnog i pasivnog sudjelovanja u izborima rimskoga prvosvećenika po osnovi bilo kakvog izopćenja, suspenzije, interdikta ili druge crkvene zapreke”.

Aktivno sudjelovanje je čin izbora pape; pasivno sudjelovanje znači biti izabran za papu. Stoga bi priznata zavjera za izbor Bergoglija mogla pokrenuti važna pitanja koja se tiču ljudi koji su ga izabrali, ali to ne dokazuje da Bergoglio nije papa. Ponovno citiramo sv. Alfonza Liguorija, crkvenoga naučitelja: „Nije važno da su u prošlim stoljećima neki pape nezakonito izabrani ili da su prijevarom došli do pontifikata: dovoljno je da ga je nakon toga cijela Crkva prihvatila za papu, jer on takvim prihvaćanjem postaje pravi papa.”[28] Dakle, čak i ako se može pokazati da je postojala kanonska nepravilnost u Franjinom izboru ili čak i da je izabran nekanonski, to ne bi dokazalo da Franjo nije Papa. Naprotiv, to bi moglo biti ispunjenje višestoljetnoga proročanstva koje je dao veliki svetac s istim imenom.

Neposredno prije svoje smrti 1226. godine, nitko drugi nego sv. Franjo Asiški okupio je svoju duhovnu djecu i prorekao vrijeme nevolja u Crkvi tijekom kojega će se čovjek, koji nije izabran kanonski, uzdići na pontifikat i koji će svojim lukavstvom nastojati mnoge uvesti u zabludu. Sljedeće proročanstvo preuzeto je iz knjige Djela serafskog oca sv. Franje Asiškog, objavljenoga 1882. godine:

,,Brzo se približava vrijeme u kojem će biti velike kušnje i nevolje; izobilovat će duhovna i vremenita zdvojnost i podijeljenost, ljubav mnogih postat će hladna, a zloba zlih će se povećati. Đavli će imati neobičnu moć, besprijekorna čistoća našega reda i drugih redova bit će toliko zamračena da će biti vrlo malo kršćana koji će se pokoriti istinskom rimskom prvosvećeniku i rimskoj Crkvi odanim srcima i savršenom ljubavlju. U vrijeme ove nevolje će čovjek koji nije kanonski izabran bit uzdignut u papinstvo i on će svojim lukavstvom nastojati mnoge uvući u zabludu i smrt. Tada će se umnožiti sablazni... bit će takva raznolikost mišljenja i razdora među pukom, redovnicima i svećenstvom, da bi, ako prema riječima Evanđelja ti dani ne budu skraćeni, čak i izabrani bili uvedeni u zabludu, da ih usred tako velike zbrke posebno ne vodi neizmjerna Božja milost... Oni koji budu vjerni dobit će vijenac života… Birajući poslušnost Bogu umjesto čovjeku, neće se bojati ničega i radije će umrijeti nego pristati na laž i nevjeru. Neki će propovjednici šutjeti o istini, a drugi će je pogaziti svojim nogama i zanijekati. Svetost života će ismjehivati čak i oni koji je izvanjski ispovijedaju, jer će im u te dane Gospodin Isus Krist poslati ne istinskog pastira, nego uništavača”. [29]


Primijetimo da nema nigdje ni naznake da je ,,nekanonski izabrani” čovjek koji je ,,uzdignut u papinstvo”, koji će ,,nastojati mnoge uvući u zabludu i smrt”, protupapa. Naprotiv, sv. Franjo ga predstavlja kao zakonitoga papu kojega je nesumnjivo sam Isus Krist poslao kao kaznu za grijeh i kušnju vjernicima.

Mirno i univerzalno prihvaćanje pape

To nas dovodi do sljedećeg pitanja: postoji li neki način da sa sigurnošću znamo je li čovjek koji je izabran za papu u stvari istinski i zakoniti Papa? Kao što smo opširno izložili u našoj knjizi ,,True or False Pope?” (Istiniti ili lažni papa?), opći je nauk Crkve da mirno i univerzalno prihvaćanje pape pruža nepogrešivu sigurnost njegove zakonitosti. To također pruža sasvim logično nepogrešivu sigurnost da su ispunjeni svi potrebni uvjeti (pozitivni i negativni) da je on valjano izabran.

Legitimnost pape kojega je Crkva kao takvoga prihvatila, spada u kategoriju dogmatskih činjenica, što je sekundarni objekt nepogrešivosti Crkve. Vlč. Sylvester Berry objašnjava:

Opseg nepogrešivosti odnosi se na istine koje Crkva može definirati nepogrešivim autoritetom. Neke su istine izravno podložne nepogrešivom autoritetu Crkve po svojoj naravi [objavljene istine]; druge samo posredno zbog povezanosti s prvima. Jedan skup istina predstavlja primarni, a drugi sekundarni stupanj nepogrešivosti. (...) Ovaj sekundarni ili neizravni stupanj nepogrešivosti posebno uključuje: (a) teološke zaključke, (b) istine naravnoga reda, (c) dogmatske činjenice i (d) opća disciplinska pitanja (…).

DOGMATSKE ČINJENICE. Dogmatska činjenica je ona koja nije objavljena, ali je tako usko povezana s naukom o vjeri da bez određenoga znanja o činjenici ne može biti određenoga nauka. Na primjer, je li [Prvi] vatikanski sabor bio doista ekumenski? Je li Pio IX. bio zakoniti papa? Je li izbor Pija XI. bio valjan? O takvim se pitanjima mora sa sigurnošću odlučiti prije nego što dekreti koje donese bilo koji sabor ili papa mogu biti prihvaćeni kao nezabludivo istiniti ili obvezujući za Crkvu. Očito je, dakle, da Crkva mora biti nepogrešiva u prosuđivanju takvih činjenica, a budući da je Crkva nepogrešiva u vjerovanju i naučavanju, slijedi da je praktički jednoglasni pristanak biskupa i vjernika u prihvaćanju sabora kao ekumenskog ili rimskoga pape kao legitimno izabranoga, daje apsolutnu i nepogrešivu sigurnost činjenici.” [30]

Mons. Van Noort objašnjava da je nepogrešivost dogmatskih činjenica kvalificirana kao „teološki sigurna“.[31] Dalje objašnjava: „Moramo držati apsolutnim pristankom koji nazivamo 'crkvenom vjerom' sljedeće teološke istine (…) one koje redovno Učiteljstvo rašireno po svijetu nepogrešivo predstavlja svojim članovima kao nešto čega bi se trebalo držati (tenendas). Na primjer, moramo dati apsolutni pristanak na tvrdnju: 'Pio XII. [u to vrijeme papa] je zakoniti nasljednik svetog Petra'; (...) Kada je netko neprestano djelovao kao papa i teoretski i praktično bio priznat kao takav od strane biskupa i sveopće Crkve, jasno je da redovno i opće Učiteljstvo daje potpuno jasno svjedočanstvo o zakonitosti njegovog nasljeđa u službi.“ [32]


U svojoj knjizi iz 1951. ,,O vrijednosti teoloških kvalifikacija i kriterijima za njihovo razlučivanje“, koja je izrađena za uporabu rimskim kongregacijama pod Pijom XII., p. Sixtus Cartechini (SJ), objašnjava da odbacivanje dogmatske činjenice (a primjer koji koristi je papa kojega je Crkva prihvatila kao takvoga) predstavlja ,,smrtni grijeh protiv vjere“.[33] A treba napomenuti da ,,sveopće prihvaćanje“ ne zahtijeva stopostotnu matematičku jednoglasnost, nego samo praktično ili moralno jednoglasno prihvaćanje, odražavajući jedinstveni duh Crkve, kako je napomenuo vlč. Berry u gornjem citatu.

Ovo učenje jedan je od načina da se opovrgne zabluda sedisvakantista koji smatraju da je Pio XII. bio posljednji pravi papa.

Poznati teolog 20. stoljeća, Louis Cardinal Billot, iznio je niz zanimljivih opažanja o ovom nauku. Osim što potvrđuje da je prihvaćanje pape od strane sveopće Crkve nepogrešiv znak njegove legitimnosti, on također objašnjava da njegovo prihvaćanje „liječi u korijenu“ bilo kakve nedostatke u papinskim izborima (npr. ilegalni manevri, zavjere, itd.). Dalje kaže kako Bog ne može dopustiti cijeloj Crkvi da prihvati lažnog papu kao pravog papu. Njegovim riječima:

,,Konačno, što god i dalje mislili o mogućnosti ili nemogućnosti gore spomenute hipoteze [o papi koji pada u krivovjerje], barem se jedna točka mora smatrati apsolutno neosporivom i postavljenom čvrsto iznad svake sumnje: pristanak univerzalne Crkve bit će uvijek sam po sebi nepogrešivi znak legitimnosti dotičnoga pape, a time i postojanja svih uvjeta potrebnih za samu legitimnost. Dokaz za ovo nije potrebno puno tražiti, jer ga odmah pronalazimo u obećanju i nepogrešivoj Kristovoj providnosti: „Vrata pakla neće je nadvladati“ i „Evo, ja sam s vama u sve dane“(...) Kao što će postati još jasnije onim što ćemo reći kasnije, Bog može dopustiti da se vakancija na Apostolskoj Stolici produži na dugo razdoblje. Također može dopustiti da se stvori sumnja u legitimitet ovog ili onog izbora. Ne može, međutim, dopustiti da cijela Crkva prihvati kao Papu onoga koji to istinski i legitimno nije. Stoga, od trenutka kada Crkva prihvati Papu i sjedini se s njim kao glava s tijelom, više nije dopušteno postavljati sumnje u mogući nedostatak u izboru ili eventualni nedostatak bilo kakvih uvjeta potrebnih za legitimitet. Jer gore spomenuto prianjanje Crkve liječi u korijenu sve pogreške pri izborima i nepogrešivo dokazuje postojanje svih potrebnih uvjeta.” [34]


Ivan od sv. Tome napisao je opsežnu raspravu o toj temi [35] koja, prema našim saznanjima, nikada nije prevedena na engleski jezik. Zaključuje kako je legitimitet pape, kojega je cijela Crkva kao takvoga prihvatila, ekvivalentan članku vjere. On piše sljedeće:

Neposredni je predmet božanske vjere da je taj konkretni čovjek, kojega je Crkva zakonito izabrala i prihvatila, rimski prvosvećenik i Petrov nasljednik, ne samo quoad se (sam po sebi), već i quoad nos (za nas) – iako nam se to puno više očituje (quoad nos) kada papa de facto nešto definira. U praksi nijedan katolik ne osporava naš zaključak. (...) Krist Gospodin povjerio je Crkvi da si izabere čovjeka koji će u određenom vremenskom razdoblju, biti jedna vrsta pravilo vjere, kao što smo upravo opisali; te je prema tome Crkvi također povjereno da svojim vlastitim činom prihvaćanja utvrdi da je taj čovjek kanonski i legitimno izabran. Jer kao što papi i Crkvi pripada da odrede koje su knjige kanonske, isto tako pripada Crkvi [a ne privatnom sudu] da odredi koji je čovjek odabran kao norma i živo pravilo vjere. (...) [Stoga je ovo pitanje] nešto što Crkva može odrediti kao istinu vjere”.

Treba napomenuti da kada govorimo o Papi kao ,,pravilu vjere”, to je istina ukoliko Papa definira da Crkva treba nešto držati, a ne kada daje intervjue u zrakoplovu ili čak pri pisanju enciklika. To je izričito pojašnjeno u traktatu. Kao što ćemo kasnije raspraviti, nauci Učiteljstva koji nisu nepogrešivi ne iziskuju pristanak vjere, već samo ,,vjerski posluh”, koji po sebi dopušta iznimke.

Ivan od sv. Tome objašnjava da kardinalski izbornici predstavljaju samu Crkvu kada izabranu osobu predstavljaju vjernicima kao papu. Prema tome, njihov sud predstavlja javni sud Crkve. Ako je izbor protekao u miru, sama će ta prosudba biti dovoljna za opće prihvaćanje. Ako postoji neki nedostatak u izboru, on se uklanja činjenicom da sveopća Crkva (biskupi, svećenici i vjernici) prihvaća čovjeka kao papu, kao što su gore objasnili sveti Alfonz i Billot. On je napisao:

,,Crkva prihvaća izbor i izabranoga kao pitanje vjere jer ga prima kao nepogrešivo pravilo vjere i kao vrhovnog poglavara s kojim je sjedinjena – jer jedinstvo Crkve ovisi o njezinom sjedinjenju s njime. (...) Izbore i izabranoga predstavljaju kardinali ne u njihovoj vlastitoj osobi, već u osobi Crkve i njenom moći – jer ona je ta koja im je povjerila moć izbora pape i proglašenja da je on bio izabran. Zbog toga su oni u ovom pogledu i u ovom zadatku, reprezentativno sama Crkva. Stoga kardinali ili drugi izbornici koje Crkva (tj. papa) zakonito određuje, predstavljaju Crkvu u svemu što se tiče izbora njezine glave, Petrova nasljednika. Kao što Papa okuplja biskupe na saboru, a ipak potvrda i konačni sud sabora u pitanjima vjere ovise o papi, tako i zbor kardinala bira papu i proglašava da je bio izabran, a ipak sama Crkva, čiji su oni službenici, svojim prihvaćanjem u konačnici potvrđuje kao istinu vjere činjenicu da je ovaj čovjek uistinu najviše pravilo vjere i rimski prvosvećenik.”


Ivan od sv. Tome također ispravno tumači kada univerzalno prihvaćanje postane dovoljnim da bi se dokazalo da je određena osoba zakoniti papa. Iz istog traktata:

,,Sve što ostaje da se utvrdi je točan trenutak kada prihvaćanje Crkve postaje dovoljnim da se tvrdnja de fide (predmetom vjere). Je li to čim kardinali predstave odabranika vjernicima koji se nalaze u neposrednoj blizini ili samo kad se saznanje o izboru dovoljno proširilo po cijelome svijetu, gdje god Crkva bila?

ODGOVARAM da je (kao što smo gore rekli) jednoglasni izbor kardinala i njihovo proglašenje slično definiciji koju su dali biskupi zakonito održanoga sabora. Štoviše, prihvaćanje Crkve je za nas poput potvrda ovoga proglašenja. A prihvaćanje Crkve ostvaruje se i negativno, činjenicom da Crkva ne proturječi saznanju o izboru gdje god to postane poznato; i pozitivno, postupnim prihvaćanjem prelata Crkve, počevši s mjestom izbora pa šireći se na ostatak svijeta. Čim ljudi vide ili čuju da je papa izabran i da se izbori ne osporavaju, dužni su vjerovati da je taj čovjek papa i prihvatiti ga.”

Imajmo na umu da Ivan od sv. Tome kaže da je izbor i proglašenje koje daju kardinali ,,slično definiciji koju su dali biskupi zakonito održanoga sabora” (ecclesia docens), koje ,,potvrđuje” ostatak Crkve ,,prihvaćanjem” izbora (ecclesia discens). I dok bi se u vrijeme Ivana od sv. Tome ovo pozitivno prihvaćanje događalo postepeno kako bi se vijesti širile Crkvom i to putem riječi, u našem informacijskom dobu vijesti se gotovo odmah šire cijelim svijetom. To znači da bi se univerzalno prihvaćanje (i pozitivno i negativno) pokazalo vrlo brzo - barem u prvih nekoliko dana nakon izbora.

Stoga prema riječima Ivana od sv. Tome, ako „Crkva ne proturječi saznanju o izboru“ kada to „postane poznato“, ili „čim ljudi“ saznaju za nju (što se događa neposredno), ta činjenica pružila bi nepogrešivu sigurnost da je on zakoniti Papa. Iz toga bi proizišlo da uznemirenosti i nedoumice koje bi se javile mjesecima i godinama kasnije ne bi dovele u pitanje njegov legitimitet. Razlog je očigledan – ako sveopće prihvaćanje ne bi bilo trenutačno, uvijek bi postojala sumnja oko toga je li izabrani čovjek pravi papa. [36] A ako bi bio loš papa koji nanosi štetu Crkvi, određeni ljudi bi ga jednostavno odbacili kao lažnoga papu i krenuli u raskol. Također treba napomenuti da samo zato što papa nije sveopće prihvaćen od Crkve, ne znači da on nije pravi papa. To potvrđuje činjenica da za vrijeme velikog zapadnog raskola legitimnoga papu kao takvoga nije prihvatila čitava Crkva.

Uvjeti za valjane izbore

Ivan od sv. Tome također se bavi pitanjima koja se odnose na uvjete za valjane izbore – i uvjetima s obzirom na izbornike, kao i za izabranoga. Na primjer, izbornici moraju biti pravi kardinali; moraju imati namjeru birati pape i moraju poštovati zakone koji su trenutno na snazi za valjane izbore. Postoje i uvjeti da osoba bude valjano izabrana za papu. Mora biti kršteni muškarac (pozitivni uvjeti) i ne smije biti lud ili javni heretik (negativni uvjeti). Ivan od sv. Tome objašnjava da nepogrešiva pouzdanost koju imamo da je čovjek papa (za koju znamo kada je mirno izabran i / ili prihvaćen kao papa od strane cijele Crkve čim to postane poznato) pruža nepogrešivu sigurnost da su ispunjeni svi preduvjeti za njegovu valjanost. On piše:

,,Prihvaćanje i definicija Crkve [tj. da je taj čovjek papa], u mjeri u kojoj ona daje vjersku sigurnost (koja se tiče njegovog legitimiteta), ne tiče se uvjeta izbora, ili pak neposredne namjere i istinskoga identiteta izbornika, nego posredno i kao logična posljedica dotičnoga pitanja: naime, da tkogod je izabran od osoba koje Crkva imenuje da izaberu papu u njeno ime, samom činjenicom da je prihvaćen od strane Crkve kao legitimno izabrani, on uistinu postaje papa. O ovom posljednjem se zapravo radi u definiciji Martina V. (o kojoj je prethodno bilo riječi) [37], kao i o prihvaćanju od strane Crkve. A iz de fide istine da je taj čovjek papa proizlazi da su morali biti ispunjeni svi potrebni uvjeti. (...) Jer iz de fide istine da je taj konkretni čovjek, kojega je Crkva prihvatila kao kanonski izabranoga – papa, izvodi se teološki zaključak da su izbornici bili pravi i da je postojala stvarna namjera izbora, kao i ostali uvjeti (npr. pravilna namjera pape koji je dao ostavku, ako izbori uslijede nakon papinske ostavke), bez koje se de fide istina ne bi mogla održati. Stoga imamo vjersku sigurnost, objavom koja je implicitno sadržana u vjerovanju i u obećanju danom Petru, a jasnije izraženoj u definiciji Martina V. te primijenjenoj i objavljenoj u djelu (in exercitio) prihvaćanjem Crkve, da je taj konkretni čovjek kanonski izabran prema prihvaćanju Crkve i da je on papa.

On se potom bavi uvjetima koji se tiču izabranoga. Ono što tu piše opovrgava tvrdnju sedevakantista da su novi pape prije izbora bili "javni heretici", što bi njihove izbore navodno poništilo. On započinje sljedećim prigovorom: „Nemamo vjersku sigurnost da je ovaj subjekt dostojan primiti to dostojanstvo (tj. da ispunjava uvjete]; stoga nemamo ni pouzdanost vjere da je u stvari i primio ovo dostojanstvo. On odgovara kako slijedi:

Ovdje je odgovor sličan prethodnom. Prije izbora postoji moralna sigurnost da su svi ti potrebni uvjeti u osobi stvarno ispunjeni. Nakon činjenice izbora i njegovog prihvaćanja, ispunjavanje ovih uvjeta poznato je sa sigurnošću teološkog zaključka, jer oni po sebi imaju logičnu implikaciju s istinom koja je sigurna i potvrđena vjerom. (...) Istina koju je Crkva definirala i prihvatila nije da je taj čovjek kršten ili zaređen itd., nego da je taj čovjek uistinu papa. (…) Da je kršten i da ispunjava ostale zahtjeve [tj. da nije javni heretik]… zaključuje se kao posljedica; (...) istina da je ovaj čovjek zaređen i ima moć reda (tj. svećeništvo ili biskupstvo) izvjesna je na isti način kao što je sigurno izvjesna istina da je kršten; naime, ne kao neposredna istina de fide, već kao teološki zaključak nužno povezan s istinom da je on papa i pravilo vjere u Crkvi.


Dalje objašnjava, kao što je prethodno učinio kardinal Billot, da Bog neće dopustiti čovjeku da bude izabran za papu i da ga Crkva prihvaća za papu, a da ne ispunjava potrebne uvjete:

,,[Nije to] samo pobožno uvjerenje, već teološki zaključak (kao što smo naveli) da Bog neće dopustiti da ga Crkva izabere i mirno prihvati, a da u stvari ne ispunjava potrebne uvjete; to bi bilo suprotno posebnoj providnosti koju Bog vrši nad Crkvom i pomoći koju prima od Duha Svetoga.

On potom obrađuje prigovor onih koji se danas drže novotarske teze ,,materijalni / formalni papa – odnosno da je papa bio doista legitimno i valjano izabran i uistinu posjeduje papinsku službu, ali zbog navodne prepreke (hereze), nije od Boga dobio jurisdikciju da postane pravi papa. Ivan od sv. Tome opovrgava ovu novotarsku tezu iznoseći ono očito:

,,Ne postoji stvarna razlika između tvrdnje: 'Ovaj čovjek je pravilno izabran', i: 'Ovaj je čovjek papa', budući da biti prihvaćen kao rimski prvosvećenik i biti rimski prvosvećenik jest, isto kao što je isto da nešto bude definirano i da definicija bude legitimna.

Kao što smo vidjeli ranije, p. Cartechini naučavao je da bi oni koji bi odbacili zakonitost pape, kojega je Crkva kao takvoga prihvatila, bili krivi za smrtni grijeh protiv vjere. Ivan od sv. Tome ide korak dalje govoreći, sam zajedno sa Suarezom, da bi takva osoba postala heretik.

,,Tkogod bi zanijekao da je određeni čovjek, nakon što je mirno i kanonski prihvaćen – papa, ne bi bio samo raskolnik, već i heretik; jer, ne samo da bi on raskinuo jedinstvo Crkve... nego bi tome dodao i izopačeni nauk, negirajući da čovjeka kojega je Crkva prihvatila treba smatrati papom i pravilom vjere. Ovdje je važan nauk svetog Jeronima (Komentar o Poslanici Titu, 3. poglavlje) i sv. Tome (IIa Iiae, p. 39, čl. 1, ad 3), da svaki raskol stvara za sebe neko krivovjerje kako bi opravdao svoje povlačenje iz Crkve. Stoga iako se raskol razlikuje od krivovjerja, u... dotičnom slučaju, tkogod bi poricao upravo iznesenu tvrdnju ne bi bio samo raskolnik, nego i heretik, kao što također drži Suarez.

Završne misli – priznati i oduprijeti se

U svojoj kratkoj vladavini Franjo se jasno pokazao kao opasnost za vjeru, a možda čak i „razarač“ kojega je prorekao sveti Franjo Asiški. Bez obzira je li to njegova izjava da „ne postoji katolički Bog“, da će duše onih koji nisu spašeni biti „uništene“ ili najnovije, „da nitko ne može biti osuđen zauvijek, jer to nije logika evanđelja!”, on sije neizrecivu zbrku u Crkvi i u umovima vjernika. Ako je Crkva osudila papu Honorija kao heretika zbog pogreške u jednom nauku, možemo samo zamisliti kakva će biti budućnost za Franju. Uzimajući u obzir ovu opasnost koju predstavlja Franjo, što bi trebali učiniti katolici?


Sveti Bellarmin navodi božanski zakon objašnjavajući da heretične biskupe (koje on naziva ,,lažnim prorocima) vjernici ne trebaju slušati. Općenito govoreći, moramo slijediti i slušati naše legitimne vođe, ali ta obveza prestaje kada propovijedaju zablude i krivovjerje. A treba također napomenuti da kad Bellarmine naučava da heretične biskupe ne treba slušati, on očito misli na one čija su heretična učenja javna, jer kako bi inače vjernici mogli znati da propovijedaju herezu? Bellarmine također napominje da, iako vjernici imaju pravo pa i dužnost odbiti da slušaju heretične prelate, oni nemaju ovlasti da ih svrgnu ili, što bi došlo na isto, da ih proglase svrgnutima. On piše:

Osim toga, moramo istaknuti da vjernici sigurno mogu razlikovati pravoga proroka od lažnoga po pravilu koje smo postavili, ali unatoč svemu tome, ako je taj pastir biskup, oni ga ne mogu svrgnuti i postaviti na njegovo mjesto nekoga drugog. Jer naš Gospodin i apostoli samo utvrđuju da puk ne treba slušati lažne proroke, a ne da ih svrgava. A sigurno je da je crkvena praksa uvijek bila da heretične biskupe svrgavaju biskupski sabori ili rimski prvosvećenik. [38]

Ono što je iz gornjega navoda još jasno je da heretični prelat neće izgubiti svoju službu sve dok ga Crkva ne bude osudila kao heretika i da to ne može biti samo privatnom prosudbom.

Što se tiče slučaja pape (ne samo običnoga biskupa) koji upadne u herezu, vlč. dr. Mattheus Conte Coronata, govori da ni njega ne treba slušati:

,,Daleko od toga da bi Crkva trebala slušati papu koji je upao u krivovjerje. Ona je naprotiv prije dužna zatvoriti svoje uši protiv njegovoga nasilnoga govora, da se ne bi zarazila otrovom njegovoga nauka... [39]

Premda je to lakše reći nego učiniti u našem dobu društvenih medija i brze komunikacije, jer Franjo svojim neodgovornim izjavama neprestano potkopava vjeru, vjernici ga ne bi trebali slušati, a njegovim zabludama trebalo bi se oduprijeti. Papinska bula Pavla IV., Cum ex apostolatus, uči da se papi koji odstupa od vjere doista možemo oduprijeti:

,,Rimskome prvosvećeniku, koji je na zemlji predstavnik Boga te našega Boga i Gospodina Isusa Krista, koji ima puninu moći nad narodima i kraljevstvima, koji može suditi svima i kojega ne može suditi nitko na ovome svijetu, ipak se možemo usprotiviti ako se ustanovi da je odstupio od vjere.

Isto kao što su dobri anđeli bili opravdani time što nisu slijepo slijedili svoju zakonitu glavu, Lucifera, kada on nije poslušao Boga; i baš kao što su vjerni Židovi bili dužni oduprijeti se Kajfi kad je on odbacio Krista, tako su i katolici danas opravdani u tome da se odupru zabludama koje dolaze od Franje i da zatvaraju uši „protiv njegovoga nasilnoga govora da se ne bi zarazili otrovom njegovoga nauka. Stoga ga priznajemo kao zakonitog papu, ali se odupiremo njegovim učenjima koja odstupaju od Tradicije – baš kao što smo to činili s njegovim nedavnim prethodnicima. To je ono što naučavaju pape, oci i naučitelji i što su istinski katolici uvijek činili kada su bili suočeni s papama koji su griješili.

Robert Siscoe i John Salza
[26] Za dodatne informacije vidi: Robert Siscoe, ,,A Bishop Dressed in White”, The Remnant newspaper, ožujak 2013.; John Salza, “Who is the ‘Bishop Dressed in White?’”, Catholic Family News, siječanj 2015.
[27] ,,Kardinali izbornici suzdržat će se nadalje od bilo kojeg oblika saveza, sporazuma, obećanja ili druge obveze bilo koje vrste koja bi ih mogla obvezati da daju ili zaniječu svoj glas nekoj osobi ili osobama. Ako bi se to u stvarnosti učinilo, čak i pod zakletvom, izjavljujem da bi takva obveza biti ništavna i nevaljana i da je nitko ne bi bio dužan obdržavati te ovim izričem kaznu ekskomunikacije latae sententiae onima koji krše ovu zabranu. (Ivan Pavao II, Universi Dominici Gregis, br. 81, 22. veljače 1996.)
[28] Liguori, Verita della Fede, u: “Opera de S. Alfonso Maria de Liguori, Marietti” (Torino, 1887), sv. VIII., str. 720, br. 9.
[29] Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, R. Washbourne, Paternoster Row, London, 1882., str. 248-250.
[30] The Church of Christ, str. 288, 289, 290.
[31] “Assertion 2: The Church’s infallibility extends to dogmatic facts. This proposition is theologically certain.” (Christ’s Church, str. 112)
[32] Van Noort, Sources of Revelation, str. 265.
[33] http://www.the-pope.com/theolnotes.html.
[34] Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, sv. I, str. 612-613 (naglasak dodan).
[35] Cursus Theologicus, sv. 6, p. 1-7 o vjeri, disputacija 8.
[36] Dogmatski razlog zašto to nije moguće je taj što Prvi vatikanski sabor naučava da će Crkva uvijek imati „trajne nasljednike“ svetoga Petra.
[37] ,,Martin V. na Saboru u Konstanzi u osudi Wyclifovih zabluda... u pitanjima koja treba postaviti onima čija je vjera sumnjiva da bi se uvidjelo vjeruju li ispravno, postavlja ovo pitanje: vjeruješ li da je izabrani papa kanonski izabran, koji je vladao u to vrijeme (navede se njegovo ime), nasljednik bl. Petra te ima vrhovnu vlast u Božjoj Crkvi? Ove riječi ne govore o istini te tvrdnje shvaćene u općenitom smislu – tj. da je onaj tko je zakonito izabran, time postao rimski prvosvećenik – nego u pojedinačnom smislu, glede onoga tko je papa u to vrijeme, navodeći njegovo vlastito ime, npr. Inocent X. [papa u to vrijeme]. Upravo o tome čovjeku čije se ime navodi, papa određuje da osoba koja je sumnjiva u vjeri bude upitana, vjeruje li da je ta osoba nasljednik Petrov i rimski prvosvećenik: dakle to se [je li on pravi Papa] odnosi na čin vjere – a ne na zaključak ili moralnu sigurnost; jer nijedno od toga nije pitanje vjere. (Corpus, br. 13)
[38] De Membris Ecclesiae, knjiga I, De Clericis, pogl. 7 (Opera Omnia; Pariz: Vivès, 1870.), str. 428-429 (naglasak dodan).
[39] Ecclesia Sancta A Potestate Et Dignitate, S.R.E. Cardinalium, Legatorum Apostolicorum, & C, (1677.) R. P. Matthiae a Corona Leod. Carm. S. Th. Doctr. Pariz, tract I, caput XXI, str. 80. Preveo br. Alexis Bugnolo.

Primjedbe