utorak, 14. ožujka 2017.

Jesu li anateme Tridentskog sabora ukinute?


Definicije katoličkog nauka s Tridentskog sabora (npr. koje se tiču Mise, sakramenata, milosti, istočnog grijeha i opravdanja) činovi su svečanog, izvanrednog učiteljstva Crkve. Nauk je katoličke vjere da su takvi čini nezabludivi i da se ne smiju preoblikovati, odnosno da su nepromjenjivi (I. vatikanski sabor, Pastor Aeternus, Dz 3074). To znači da nijedan crkveni autoritet ne može promijeniti te definicije, čak ni papa ni ekumenski sabor. Stoga nije moguće da Kanonski zakonik iz 1983. poništi takve definicije niti je to pokušao učiniti.

Nije moguće reći da su definicije nezabludive i nepromjenjive, ali da su anateme skinute. Razlog za to je da je anatema (odnosno, izraz neka bude proklet, za one koji drže nauk suprotan onome što je upravo definirano) integralni dio definicije. U stvari, dužnost držanja tog nauka pod kaznom otcjepljenja od Katoličke crkve jedna je od četiri definicije potrebne za definiciju da bude nezabludivi čin katoličkog izvanrednog učiteljstva. Ako je ona jednom bila nezabludivi čin, to je bilo zato što je imala anatemu uza se. Ako bi anatema na neki način mogla biti maknuta, onda ona ne bi bila nezabludivi čin i zapravo nikad nije mogla biti.

Anateme koje su svečano proglasili suvereni pape i ekumenski sabori Crkve stoga nisu ukinute, niti mogu biti i one isključuju iz članstva Rimokatoličke crkve sve one osobe koje padnu pod njezinu osudu i koje samim time postaju krivovjernici.

o. Peter R. Scott, FSSPX

Nema komentara:

Objavi komentar